30

آموزشگاه ها

روستای اراضی داراي چهار مدرسه بنامهاي دبستان استقلال ،دبستان كوثر،راهنمايي بشارت،دبيرستان شاه اعلايي می باشد 

  • دبستان ابتدایی ( دارای ۶ کلاس درس و ۱۲۳ دانش آموز)
  • مدرسه راهنمایی دخترانه (۶۰ نفر دانش آموز)
  • دبیرستان دخترانه (فقط در پایه اول فعالیت دارد و دارای ۴۲ دانش آموز)
مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دبستان استقلال      
دبستان غیردولتی دخترانه بهار اراضی      
مدرسه دخترانه بشارت      
دبيرستان شاه اعلايي      
 مهد کودک شهر فرشته ها      
 مهد قرآن اراضی