30

اماکن مذهبی

روستای اراضی دارای مراکز مذهبی همچون مسجد آجری ، امام زاده شعبان و …  می باشد. 

  • امام زاده شعبان (قدمت این امام زاده که از نوادگان امام جعفر صادق(ع) است به قرن هشتم بر میگردد)
  • مسجد آجری (در سال ۱۳۸۵ توسط سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده است)
  • مسجد حضرت ابوالفضل(ع) ( در سال ۱۳۵۷ احداث گردیده و در سال ۱۳۷۰ بازسازی شد)
  • مسجد بقیه ا… (در سال ۱۳۶۴ بنا شد)
  • مسجد شهید مطهری ( در سال ۱۳۶۰ احداث گردید)
  • حسینیه ی حضرت ابوالفضل(ع) ( در سال ۱۳۷۰ بازسازی گردید و در سال ۱۳۹۰ سقف آن به طور کامل تکمیل شد)
مشخصات مراکز مذهبی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی
امام زاده شعبان
مسجد آجری
  مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
  مسجد بقیه ا…
  مسجد شهید مطهری
حسینیه ی حضرت ابوالفضل(ع)