30

اولویتهای عمرانی روستا

 

اولویت های عمرانی روستا
عنوان پروژه محل اجرا نوع فعالیت بخش اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری

اجرای طرح پوشش کانال آب (مادی) قدیمی

       

اصلاح سیستم دفع آبهای سطحی و نیز دفع فاضلاب خانگی

       

اصلاع و تعویض معابر اصلی داخل روستا

       

تکمیل پروژه ساختمان دهیاری

       

بازسازی بافت قدیمی و حادثه خیز روستا

       

مقاوم سازی بناها در برابر خطرات احتمالی نظیر سیل و زلزله و ...

       

احداث پل های ارتباطی بر روی کانال اصلی آب

       

هدایت آبهای سطحی

       

کاربرد روش مکانیزه جمع آوری زباله

       

تجهیز مدارس روستا به امکانات بهداشتی و رفاهی

       

احداث و تجهیز ایستگاه های بیشتر اتوبوس رانی

       

ایجاد فضای سبز و پارک کودک

       

افزایش سطح فضای انتظامی ، فرهنگی ، ورزشی و ...

       

رفع مشکل بیکاری با ایجاد اشتغال در بخش های مختلف

       

مکانیزه کردن بخش کشاورزی در روستا