30

سرانه فضاهای عمومی

 • کاربری مسکونی (مسکونی، مسکونی مخروبه، مسکونی در حال احداث)

روستای اراضی با داشتن مساحت حدود ۵۱۹۳۱۰ (۵۱/۹۳ هکتار)  مترمربع از نظر تقسیم بندی کاربری ها، درصد عمده ای از سطح کل آن به کاربری مسکونی اختصاص یافته است.

 • کاربری تجاری 

این کاربری شامل واحدهای کوچک خرده فروشی(بقالی، نانوایی، قصابی، میوه فروشی و…) می شود که در مجموع دارای مساحت ۵۱۰ مترمربع و سرانه ی ۰٫۲۸ مترمربع است.

 • کاربری آموزشی 

مجموع مساحت واحدهای آموزشی روستا(شامل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) معادل ۴۸۹۵ مترمربع با سرانه ۲/۷۲ مترمربع برآورد شده اند.

 • کاربری فرهنگی 

فرهنگسرا(کتابخانه و مهدکودک و خانه عالم با مجموع مساحت ۵۴۵ مترمربع) از جمله کاربری های فرهنگی این روستا به حساب می آیند.

 • کاربری مذهبی 

امام زاده، چهارباب مسجد و یک باب حسینیه، صندوق قرض الحسنه و خیریه با مجموع مساحت ۴۷۲۵ مترمربع از جمله کاربری های مذهبی سکونتگاه اراضی به حساب می آیند.

 • کاربری بهداشتی و درمانی 

غسالخانه و خانه بهداشت در مجموع دارای مساحت ۱۷۹۵ مترمربع می باشند. 

 • کاربری اداری

ساختمان در حال احداث دهیاری و مرکز خدمات ارتباطی(پست بانک) در مجموع دارای مساحت ۱۰۹۵ مترمربع می باشند.

 • کاربری ورزشی 

این روستا فاقد زمین ورزشی مستقل می باشد.

 • کاربری انتظامی 

پایگاه مقاومت بسیج با مساحت ۶۸۵ مترمربع و سرانه ی ۰/۳۸ مترمربع به عنوان تنها کاربری انتظامی دولت به حساب می آید.

 • فضای سبز عمومی 

پارک کودک و فضای سبز عمومی دارای مجموع مساحت ۳۸۸۵  مترمربع و سرانه ۲/۱۶ مترمربع می باشد.

 • فروشگاه تعاونی روستا 

این کاربری تنها دارای مساحت ۳۱۵ مترمربع و سرانه ۰/۱۷ متر مربع می باشد.

 • صنایع کارگاهی 

سطحی معادل ۲۰۰ مترمربع با سرانه ۰/۱۱ مترمربع به کارگاه های کوچک صنعتی اختصاص یافته است .

 • کاربری های تاریخی و بناهای با ارزش 

مسجد آجری، امام زاده شعبان، و قلعه قدیمی به عنوان بناهای تاریخی و با ارزش شناسایی شده اند که در مجموع دارای مساحت ۱۴۸۱۰ مترمربع می باشند.

 • کاربری آرامستان 

در داخل محدوده روستا، سطحی معادل ۵۱۲۰ مترمربع به این کاربری اختصاص یافته است.

 • کاربری شبکه معابر 

مجموع سطوح اختصاص یافته به شبکه معابر در داخل محدوده روستا معادل ۱۶۶۸۱۵ مترمربع برآورد شده است.

 • کاربری زارعی و باغی 

در داخل محدوده روستا سطحی برابر ۴۰۰۴۰ متر مربع به زمین های زراعی و باغی اختصاص یافته است.

 • دامداری

مجموع فضای اختصاص یافته به دامداری ها در داخل محدوده برابر با ۳۴۵۵ مترمربع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + دو =