30

شهدای روستا

روستای اراضی مفتخر است در ۸ سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از سزمین عزیرمان ایران ۸ شهيد ۳۱ جانباز به سرزمین ایران تقدیم نموده است.

 

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱              
۲              
۳              
۴              
۵              
۱۰