30

محصولات

به طور کلی میتوان در سطح روستای اراضی به محصولات زراعی چون جو، گندم، برنج و ….. و محصولات باغی ماند هلو، زردآلو و مرکبات اشاره نمود

 

زراعت

مجموعه اراضی قابل کشت در محدوده سکونتگاه اراضی حدود ۵۵۰ هکتار اعلام شده است که کل آنها در دو نوبت زیرکشت محصولات راهبردی همچون گندم و جو می روند. کشت اول(پاییزه) شامل محصول های گندم و جو (حدود ۸۰ درصد سطح زیرکشت) و صیفی جات و کشت دوم شامل برنج (حدود ۸۰ درصد سطح زیرکشت) و صیفی جات (حدود ۲۰ درصد سطح زیر کشت) می شوند. 

 

باغداری

فعالیت باغداری در سطح حدود ۱۵ هکتار در محدوده روستای اراضی به چشم می خورد. محصولات باغی شامل میوه های هسته دار، به و گردو است.

 

دامداری

بر اساس آخرین آمار به دست آمده، یک واحد گاوداری(شیری و پرواربندی) با ظرفیت ۱۰۰۰ راس و همچنین یک واحد پرواربندی گوسفند با ظرفیت ۶۰۰ راس در نزدیکی روستا فعال هستند که در مجموع تعداد ۱۰ خانوار از این محل کسب درآمد می کنند. 

 

مرغداری

یک واحد مرغداری نیمه صنعتی با ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در داخل حریم روستا فعال می باشد.

 

پرورش ماهی 

فعالیت پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت ۳۰۰۰ قطعه در نزدیکی روستای اراضی گزارش شده است.

 

صنعت 

در حال حاضر در محدوده روستای اراضی، فعالیت های صنعتی به شکل صنایع کارگاهی و صنایع دستی وجود دارد. به طوری که تعداد ۲۶ کارگاه صنعتی و فنی با مجموع ۴۳ نفر شاغل و سه کارگاه خانگی قالی بافی و همچنین بافت فرش در داخل ۲۰ خانه فعال می باشند. ضمن اینکه در بین زنان روستا فعالیت چرم دوزی، خیاطی و گلدوزی(به منظور فروش)، رواج دارد.