30

مراکز اداری

مراکز اداری روستای دارگان شامل :

  • مرکز خدمات ارتباطی و پست بانک
  • دفتر دهیاری و شورا
مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دفتر دهیاری و شورا      

 

 ساختمان دهیاری و شورای اسلامی در دست ساخت می باشد

مرکز خدمات ارتباطی و پست بانک

     
این مرکز که در روستای اراضی مستقر است؛ علاوه بر اهالی روستا، اهالی سکونتگاه های باغ ملک، جوهرستان، اسد آباد، اکبرآباد، بروزاد و میرآباد را تحت پوشش دارد.