30

مراکز بهداشتی و درمانی

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس

روستای اراضی  دارای یک واحد غسالخانه و خانه ی بهداشت می باشد. فعالیت خانه ی بهداشت از سال ۱۳۵۹ آغاز شده است و در حال حاضر دو نفر بهورز در این مرکز به ارائه خدمات اشتغال دارند. پزشک سه روز در هفته در این مرکز خدمت رسانی می کند بعلاوه از مرکز بهداشتی و درمانی پارچان جهت ارائه خدمات درمانی به این مرکز مراجعه می کند و روزانه به طور متوسط ۴۰ نفر را پاسخگو می باشد.  غسالخانه روستای اراضی نیز در همجواری مسجد آجری واقع شده و ساختمان آن در سال ۱۳۸۶ مرمت گردید.

 

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی روستا

 

تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
 خانه بهداشت      
  غسالخانه