30

مراکز فرهنگی

روستای اراضی دارای مراکز فرهنگی همچون فرهنگسرا ، خانه عالم ، صندوق قرض الحسنه و خیریه  می باشد. 

  • فرهنگسرا ( برای فعالیت مهدکودک – با تعداد ۳۰ کودک، کتابخانه و دفتر دهیاری ، بهره برداری می شود)
  • خانه عالم ( فعالیت خانه عالم از سال۱۳۸۸ با یک روحانی تمتم وقت آغاز شده است)
  • صندوق قرض الحسنه و خیریه ( در سال ۱۳۶۵ تاسیس گردید)
مشخصات مراکز فرهنگی روستا
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
فرهنگسرا      
  خانه عالم      
  صندوق قرض الحسنه و خیریه