30

دسته‌بندی نشده

2017-09-01

 
2019-08-24

روستای الکترونیکی

روستای الکترونیکی روستای الکترونیکی ، روستائی است که در آن ، مردم به کاربردهای متفاوت فناوری ، نظیر دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی […]
2019-08-24

دهیاری الکترونیکی

دهیاری الکترونیکی دهیــــــــاری الکترونیک ، سازمانــــی است روستائی که با بهره گیری از فناوری اطلاعات ، خدمات خود را ، به صورت سریع ، قابل دسترس […]